* Hovedsiden
* Linker
* Produkter
* Salgsbetingelser
* Kontakt
Pussestokk gen.
Pussestokk Sauer

Pussestokk pistol

Pussestokk rifle

Pussestokk hagle

Pussetilbehør

Skivetolker

Tolkesett

Støpetenger
Kaldpressingsverktøy
Ladedier
Kroningsverktøy
Kalibertolk

Kuleuttrekker
Rekylbrems

Lydmoderator

Lyddemper

Børsemakertjenester

Våpensalg
Ammunisjon

Kikkertsikter.
Forhandles og monteres. Ved noe dyrere sikter fra 7500,.og
oppover monterer jeg siktet gratis med baser og ringer( std. stål komponenter)

Eventuell boring i låsekasse kommer i tillegg kr 520,-
 

Montering og tilpasning av hakemontasjer .

Pris på forespørsel

Ved hakemontasjer er det et opptredende fenomen man må være klar over og det er at etter

første skudd klatrer det neste litt opp kanskje noen  cm . Dette kan skyldes slitasje i 

tilpassningen  ( det skal være o,5 - 0.7 mm i spenn bak ) slik at kikkert og pipe endrer

vinkel etter et skudd ved rekyl.- Videre er det slik at en loddet riflepipe under hagleløpene  kan

gi samme tendens   grunnet ulik varmeutvidelse

 

Pusse vedlikeholdssett , praktisk  bæreveske ,Swarowski kr 365 ,-
Refill kr 205,-

 

SPIRALFJÆRER
Lages etter spesifikasjoner. Slagfjærer, rekylfjærer kan på denne måten erstattes.

BLADFJÆRER   nær sagt alle typer tilvirkes.

 

TENNSTIFT FOR HAGLE
Produksjon og montering av tennstift 1.stk. - Kr. 600  2.stk. - Kr. 880,00

 

FINMENISK ARBEID
Alle typer finmekanisk arbeid utføres Dreiing, fresing, planfresing,
boring, sliping, sveising og herding.

 

SPESIELLE FRESER OG BROTSJER
Kammerbrotsjer tilvirkes etter ønske, herdet og anløpt. Skjærehastighet 
18 meter pr. min.

 

SANDBLÅSING
Sandblåsning og glassblåsing utføres

BLÅNERING (Brunering) etter kaustikkmetoden

Priseksempel: Glassblåse hoveddeler pistol eller revolver og blånere Kr 900,-

Polere og brunere kr 1500,-

Bare brunere, demontert og klargjort kr 500,.-

Andre arbeider som polering pris på forespørsel.

Kaldbrunering samt andre overflatebehandlinger utføres

Strykbrunering  (Budapest)   Metode for loddete løp  .Klargjøres og besørges utført.

Fra Ca kr 2800,-

 

 


Trearbeider

 

PRODUKSJON AV RIFLESKJEFTER

Eksempel: Tommelhulls ,nøttetre ,søylebeddet  Kr 4500,-

BEDDING

Ordinær, rundt låsekasse og dennes rekylområder.         Kr 750,-

Tillegg for underbeslag                                                  Kr. 250,-

SØYLEBEDDING
Som ovenstående men i tillegg innstøping av metallhylser som tar opp
skjefteskruenes tiltrekkningsmoment i stedet for treverket, Kr 1100,-
 

 NETTSKJÆRING
To mønstre på grep og to på forskjeftet - Kr. 1950,00
 

ØVRIG SKJEFTEARBEID
Nedpussing /pålegging av ny finish. Reparasjon/ rehabilitering av
skadde/ ødelagte skjefter.

TILPASNINGSARBEIDE
hagleskjefter Kapp  ny tilpass kolbekappe Kr. 450,-

Ta ned kam Kr. 475
Gjøre kolbe om fra caston til castoff ( links)  inklusiv endring av
castoff/on tå  Kr. 1950,-

 

MONTERING
Av justerbar kolbekam  på hagle eller rifle . Bare opp -ned bevegelse Kr 1500,-

Med sidejustering  samt "tilting"  i vinkel til kolbens lengdeakse og vridning i forhold til
denne
kr 1950,. 

Noe pristillegg må påregnes dersom kolben er uthult så mye at jeg må lage
festeanordninger inne i kolben

På grunn av kolbers innvendige utfresninger/boringer  som huler ut kolben lager jeg
forskjellige mekanismer .

Justerbar kam svært nyttig på hagler da kolben er våpenets siktemiddel. På lerduebanen

skyter man
på oppadstigende mål noe som ofte trenger høy kam og høye skudd i motsetning
til på jakt da men ofte skyter på vilt / fugl som ikke i nevneverdig grad stiger.

Man kan altså bruke samme våpen på begge skyteformene .

På kombivåpen også nyttig da denne i et øyeblikk er rifle med kikkertsikte, høy kam ,
og i neste hagle der man ser langs løpet.

Å stille kammen tar bare et minutt

Montering av lyddempere: Se lyddempere

 

 

PRODUSERE OG MONTERE 10 SKUDDS MAGASIN TIL M-98

Magasinet kan med små tilpassinger settes i det  originale underbeslag Kr 1800.-

PÅSVEISING
Av forlenget og buet  ladearm, for kikkertmontering  f.eks M98,       Kr  850,-
 

MONTERING
Innstøping av  feste for tofot         Kr 300,-

MONTERING
Og kontroll av piper. Kroning og sliping av rustskadde løp

OMKAMRING / MONTERING
Av riflepiper med patronspill kontrollJ justering
 kr. 700,-

Jeg monterer ferdige piper i alle fabrikat.

Jeg lager piper i tilfelle der piper ikke er å oppdrive eller at profil aller annet  er spesilellt.

Priser fra 2500,. til 4000,-

 

TRANGBORINGSENDRING
For haglgevær, vurdering av eksisterende trangboring

Kr 450,- pr løp
for dobbeltløp Kr. 800,.

Tillegg for forkrommede løp kr 75,- pr løp


Montering av avtrekk
Timney u sikring Kr 225,-
Bolds med sikring Kr 285,-

"Tuning" av revolvere for feltskyting
Avstemme fjærer .polere glideflater samt å montere inn fjærende avtrekksopp
kr 1250,-

Restaurering/ rehabilitering av alle typer våpen
Sandblåsing evt. nedsliping og overflatebehandling

Rådgiving i forbindelse med alt  faget tilhørende